Impact en voldoening. Geef waar je goed in bent!

De mens is een sociaal wezen. Ook bedrijfsvrijwilligers zaten de afgelopen periode niet stil. Want non-profit organisaties kunnen ook vanop afstand ondersteund worden. Door kennis en ervaring aan te bieden die een specifieke uitdaging van een non-profit organisatie helpt oplossen. Digitale ‘skills-based employee volunteering’. Vanop je werk, of van thuis uit.

Engage4 is expert in het matchen en begeleiden van samenwerking tussen bedrijven en non-profit organisaties en kent als geen ander het belang van een 'goede match' voor het welslagen van de wederzijdse inzet.

Bij elke getuigenis van medewerkers die vrijwillig expertise inzetten blijkt weer dat het samenbrengen van vraag en aanbod van competenties zowel een grote impact heeft als veel voldoening schenkt.

Hoe kan dat er concreet uitzien? Hierbij 2 nieuwe getuigenissen van Karl en Evelyn van AG Consult.

KARL

Karl, medeoprichter van AGConsult, specialist  in user-experience, en zijn collega’s, wendden eigen expertise aan om het platform Actie2020 op te richten. Observaties tijdens de coronacrisis vormden de aanzet tot dit platform waar bedrijven - grote en kleine - en goede doelen elkaar vinden: dus (hulp)vraag en aanbod bijeen brengen.

"Vaak heb je een duw nodig om van vage plannen naar daden over te gaan", vertelt Karl wanneer gevraagd naar hoe hij op het idee kwam voor het opzetten van Actie2020. "We speelden al langer met de gedachte om vanuit ons bedrijf tijd en kennis in te zetten bij een VZW. Bij aanvang van de coronacrisis realiseerden we al snel dat veel non-profit organisaties, ook de kleintjes, in de problemen kwamen. We hoorden bijvoorbeeld van daklozencentra die moesten sluiten.” 

Dit klonk voor AGConsult als het startschot voor het leveren van een maatschappelijke bijdrage. Gezien ook andere bedrijven deze drang tot maatschappelijke inzet lieten blijken, besloot men allereerst een ‘matching-platform’ te ontwikkelen. Zo resulteerde hun inzet direct in een hefboomwerking. 

Op deze manier konden meerdere VZW's, van buurtorganisatie Maks VZW tot Plan International België, hun vraag kenbaar maken aan een evenzeer diverse groep van bedrijven. Dit werkte inspirerend en gaf een morele boost aan de groep collega's om juist tijdens de uitzonderlijke coronaperiode niet hulpeloos aan de zijlijn te moeten blijven staan. 

Ook AGConsult zelf vond een match op dit platform: medewerkers gingen hands-on aan de slag bij een VZW. Meer hierover lees je in de getuigenis van Evelyn.

EVELYN

Toen Karl aan het team van AG Consult vroeg wie kennis wilde delen met een VZW, reageerde Evelyn direct enthousiast. Op het platform Actie2020 sprak de oproep van VZW ArmenTekort  aan. Men zocht ondersteuning om hun buddywerking uit te breiden.

De buddywerking van deze VZW brengt kansrijke en kanszoekende stadsgenoten met elkaar in contact om aan te tonen dat kansarmoede op grote schaal effectief te bestrijden is en – uiteindelijk – overwonnen kan worden. Momenteel zijn er meer dan 280 buddyduo’s actief in Antwerpen.

ArmenTeKort VZW stelde zich het ambitieuze doel 500 nieuwe duo’s te matchen in 2020. Helaas kwam werving, opleiding, en matching van vrijwilligers door de coronacrisis stil te liggen. Als expert in gebruikersonderzoek kon Evelyn veel tips geven om de website van ArmenTekort te optimaliseren. Zo werd voor website-bezoekers onder andere de drempel om zich als buddy op te geven verlaagd door motiverende factoren uit het onderzoek aan te wenden. 

Dat de samenwerking in het volste vertrouwen verliep, met wederzijds respect voor kennis en ervaring, gaf Evelyn grote arbeidsvreugde. Het resultaat gaf de nodige impuls voor ArmenTekort. Ook vanuit een bedrijf kan men een steentje bijdragen in de strijd tegen kansarmoede!


Impact en voldoening. Geef waar je goed in bent!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x