Skills-based volunteering in een notedop

Wereldwijd groeit de interesse in employee volunteering. Skills-based volunteering (SBV) is hierbij de snelst groeiende vorm. Deze toenemende belangstelling komt enerzijds doordat Corporate Social Responsibility (CSR) steeds meer strategisch wordt ingebed, en anderzijds blijkt dat SBV vele voordelen heeft voor bedrijven.

Leren van elkaar via 'social challenges'

‘Skills-based volunteering’ is een specifieke vorm van employee volunteering waarbij medewerkers uit bedrijven en non-profits kennis en ervaring delen in uitdagende projecten. Medewerkers worden uitgedaagd om hun expertise en kennis in te zetten, in een ongekende omgeving. Uit de kruising van ideeën, visies en organisatieculturen ontstaan nieuwe inzichten. 

De betekenisvolle en leerrijke ervaringen versterken beide partijen door onder andere de positieve impact op skills en motivatie. Onderzoekt leert dat SBV een 7 maal grotere impact heeft op het verwerven en verrijken van vaardigheden dan traditionele vormen van vrijwillige inzet.Hoe verschilt SBV van het klassieke vrijwilligerswerk?

Bij het klassieke vrijwilligerswerk, zoals schilderen in een opvangcentrum, worden er helpende handen geboden om een non-profit te ondersteunen. Bij SBV worden specifieke professionele skills ingezet om samen met een non-profit te zoeken naar verbeteringen voor strategische of infrastructurele uitdagingen.

Concreet geïllustreerd: in het eerste geval helpt een IT-professional bijvoorbeeld bomen te planten in een natuurgebied, in een SBV-project ondersteunt hij een non-profit bijvoorbeeld bij het proces van digitalisering.

Wij gaan voor transformatief SBV

Binnen SBV hecht Engage4 speciaal belang aan gelijkwaardig samenwerken. De uitdagingen worden vanuit verschillende invalshoeken bekeken en er wordt rekening gehouden met elkaars organisatieculturen. Deze aanpak zorgt voor een  ervaring die de aanwezige kennis uitdaagt, mensen met nieuwe perspectieven in contact brengt en hen ook uitnodigt om naar die inzichten te handelen. Dat is transformatief leren.


Skills-based volunteering in een notedop

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x