Barbara Tielemans

Hallo,
Ik krijg energie zodra ik bruggenbouwers tegenkom. Als onderzoeker en als consulent werkte ik aan burgerparticipatie in de EU-beleidsagenda (VU Amsterdam). Ik werkte ook leermiddelen uit die een brug slaan tussen onderwijs, onderzoek en ondernemen (Free Flow in projects).
Aan de KULeuven deed ik doctoraatsonderzoek rond gelijkwaardigheid in communicatie door partijen in ontwikkelingssamenwerking.

Ik studeerde 'communicatie en innovatie' aan Wageningen Universiteit, waar interdisciplinair denken en doen gestimuleerd en ondersteund wordt.
Op verschillende manieren deed ik ervaring op met maatschappelijk verantwoord ondernemen, ondermeer via mijn thesis en lesgeven hierover.

Barbara Tielemans

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x