Barbara Tielemans

Hallo,

Mijn bloed gaat borrelen zodra ik bruggenbouwers tegenkom.
Als onderzoeker en als consulent, werkte ik reeds aan burgerparticipatie in de EU-beleidsagenda (VU Amsterdam), leermiddelen die een brug slaan tussen onderwijs, onderzoek en ondernemen (Free Flow in projects), en gelijkwaardige communicatie door partijen in ontwikkelingssamenwerking (KULeuven).

Ik studeerde 'communicatie en innovatie' aan Wageningen Universiteit, waar interdisciplinair denken en doen gestimuleerd en ondersteund wordt. Ik heb op verschillende manieren ervaring met maatschappelijk verantwoord ondernemen, ondermeer via mijn thesis en lesgeven hierover.

Barbara Tielemans

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x