Skills-based volunteering in een notendop

Skills-based volunteering is de snelst groeiende vorm van employee volunteering. De toenemende belangstelling komt enerzijds doordat corporate social responsibility steeds meer strategisch wordt ingebed, en anderzijds blijkt dat skills-based volunteering vele voordelen heeft voor zowel non-profits áls bedrijven.

Wat maakt dit competentiegebaseerd vrijwilligerswerk anders?

In het bedrijfsvrijwilligerswerk worden er nu vaak "helpende handen" geboden, géén professionele expertise. Concreet geïllustreerd helpt in dit geval een IT-professional bomen te planten in een natuurgebied, in een competentiegebaseerd traject ondersteunt deze medewerker een non-profit bij het proces van digitalisering.

‘Skills-based volunteering’ is een vorm van employee volunteering waarbij medewerkers uit bedrijven en non-profits kennis en ervaring delen in uitdagende projecten.


Professionele skills worden ingezet om samen met een non-profit te zoeken naar verbeteringen voor strategische of infrastructurele uitdagingen.

Leren van elkaar via 'social challenges'

Medewerkers worden in een onbekende omgeving professioneel uitgedaagd: leerrijk en betekenisvol. De kruising van ideeën, visies en organisatieculturen resulteert in nieuwe inzichten en beide partijen worden versterkt door onder andere de positieve impact op skills en motivatie.

Onderzoekt leert dat competentiegebaseerd vrijwilligerswerk een 7 maal grotere impact heeft op het verwerven en verrijken van vaardigheden dan traditionele vormen van vrijwillige inzet.

Wim, CEO Genesis Home Technology Architects, legt uit wat de voordelen van skills-based volunteering zijn voor een bedrijf.


Engage4 gaat voor transformatief leren

Engage4 hecht speciaal belang aan gelijkwaardig samenwerken om een transformatieve leerervaring te realiseren. De uitdagingen worden vanuit verschillende invalshoeken bekeken en er wordt rekening gehouden met elkaars organisatieculturen.

Een ervaring die aanwezige kennis uitdaagt, mensen met nieuwe perspectieven in contact brengt en hen uitnodigt om naar die inzichten te handelen.


Skills-based volunteering in een notendop

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x