17 december 2021

Kennis delen tussen sectoren

Enkele passages uit het interview met Mieke van Engage4 uit het artikel "Laten we de spreekwoordelijke muren tussen bedrijven en sociale organisaties slopen"

"Bedrijven en sociale organisaties maken allebei onderdeel uit van de maatschappij waarin we leven. En ieder heeft daar zijn verantwoordelijkheid in te nemen. Het lijken soms twee aparte werelden. Die spreekwoordelijke muren ertussen zijn er vaak, laat ons starten met daar wat extra deuren tussen te zetten, dat is in het voordeel van alle partijen. Er ligt veel rijkdom in verscheidenheid."

"Bedrijven zijn zich niet enkel meer bewust van de maatschappelijke uitdagingen die voor ons liggen maar ook van de rol die ze moeten opnemen. Zij kunnen strategisch een enorm verschil maken. Naast financieel kapitaal beschikt een bedrijf over veel menselijk kapitaal. Als je dat kan inzetten om een positieve impact te creëren, dan fungeert dat als een stevige hefboom."

"Ik constateer dat veel bedrijven vandaag nog te vaak een ‘quick win’ najagen, en zich onvoldoende voorbereiden voor het zinvol en impactvol inzetten van hun medewerkers in de sociale organisaties. Ik zie projecten waarbij vragen kunnen gesteld worden of die nu echt wel een meerwaarde betekenen voor de sociale organisatie, en zelfs voor het bedrijf. Waar zeker meer in zit met een goede voorbereiding van beide partijen. Zonder goede voorbereiding kan zelfs het gevaar bestaan dat stereotypen versterkt worden, wat net niet de bedoeling is.
Ik ben van mening dat als een bedrijf echt een maatschappelijke impact wilt maken, ze dit -net als bij elk ander project in hun werking- professioneel moeten aanpakken en een minimale investering en tijdsbesteding moeten voorzien voor een goede voorbereiding en uitvoering. Het is hier dat Engage4 als intermediaire partner een rol speelt, en zowel bedrijven als sociale organisaties ondersteunt. Het op elkaar afstemmen, onderzoeken van behoeftes en elkaars referentiekaders leren kennen vergt tijd, maar levert succesverhalen op."

"In de samenwerking van bedrijven met sociale organisaties, zorg ik dat het voor beide partijen meer is dan louter een transactionele relatie -waar de ene partij de schenker is en de andere de begunstigde. Bij Engage4 verlaten we het gever-ontvanger principe om het wederzijds leren te benadrukken. In dergelijke gelijkwaardige samenwerkingstrajecten zie je dat iedereen leert: het verandert de mindset en de houding van alle betrokkenen op een krachtige en positieve manier, we spreken van transformatief leren. Bedrijfsmedewerkers maken kennis met maatschappelijke uitdagingen op een andere manier en krijgen inzichten die ze niet meer vergeten."

De term bedrijfsvrijwilligers wringt toch met de definitie van de vrijwilligerswet?
"Ja, de term zorgt voor verwarring want spreken over ‘vrijwilligen’ in de werkcontext is vreemd. Vrijwilligerswerk heeft de connotatie van niet betaald te zijn, altruïstisch, vanuit de eigen wilsautonomie… wat enigszins wringt met hoe een bedrijf er strategisch mee omgaat. Zij maken de koppeling tussen engagement en bijleren. In het Engels spreekt men over ‘Community Engagement’ of ‘Corporate Citizenship’, als we daar een mooie Nederlandse term voor kunnen vinden, zou het beter zijn. Nu wordt alles onder het hoedje van het vrijwilligerswerk gestoken en dat is niet correct. Het doel van bedrijven is niet om vrijwilligerswerk aan te bieden, wel om hun medewerkers te laten delen waar ze goed in zijn, en zo een maatschappelijke impact te hebben."

"Niet alle sociale organisaties zijn klaar voor dit soort samenwerking, en niet alle projecten zijn hiervoor geschikt. Er is niets mis mee om ook nee te zeggen tegen bepaalde vragen vanuit bedrijven."

"Ik raad aan te starten met een kleiner, afgebakend project. Een positieve ervaring kan dan tot meer leiden."

Het volledige interview met Mieke in het magazine "SOS Vrijwilliger" van het Vlaams steunpunt vrijwilligerswerk, kan je opvragen bij Eva Hambach. Een passage hieruit vind je in deze pdf.

Kennis delen tussen sectoren

Engage4 en 'Andermans Zaken' van VRT1

Trots dat Mieke als expert kon bijdragen aan Kamal's inspanningen voor een SOCIALE onderneming! Deze aflevering van 1 februari 2024 kan je herbekijken op VRT MAX.

2 februari 2024

Lees meer

Be Philantropy 2023: Bedrijfsfilantropie, MVO en engagement van werknemers

De Koning Boudewijnstichting nodigde Mieke van Engage4 uit voor een panelgesprek tijdens hun evenement Be Philantropy 2023. Het thema: 'Bedrijfsfilantropie, MVO en engagement van werknemers'. Inspirerend te horen dat engagement van medewerkers ook in de filantropie meer aandacht krijgt!

22 juni 2023

Lees meer

Toenadering profit en social profit zorgt voor een win-win

Kunnen bedrijven en social-profitondernemingen nog iets van elkaar leren? Wie Engage4 al even volgt weet natuurlijk dat wij hiervan overtuigd zijn. Dit najaar begeleidt Mieke Nieuwdorp van Engage4 voor Groeilabz het bootcamp ‘Impactvolle samenwerking met bedrijven’. Wil jouw sociale organisatie zich ook goed voorbereiden op de mogelijkheden van én de vragen voor samenwerking met bedrijven? Schrijf dan zeker in! Het bootcamp start op 20 oktober in Leuven.

26 juni 2023

Lees meer

Mieke is de strafste onderneemster van Vlaams-Brabant!

Mieke Nieuwdorp, de oprichter van Engage4, was aangenaam verrast door haar nominatie tot 'Strafste onderneemster van Vlaams-Brabant'. Met haar achtergrond in Levenslang Leren en ontwikkelingssamenwerking, richtte ze acht jaar geleden Engage4 op om nog meer mensen de kans te geven zich sociaal te engageren, ook dicht bij huis, en zo bruggen te slaan tussen bedrijven en non-profit organisaties.

8 maart 2023

Lees meer

Vrijwilligerswerk tijdens je uren, daar wordt iedereen gelukkig van.

“Vrijwilligerswerk in groepsverband verbindt collega’s. Studies wijzen uit dat dit uiteindelijk voor betere werknemers zorgt.” In deze artikels uit Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen spreekt Lode Godderis over de voordelen van vrijwilligerswerk, en komen enkele klanten van Engage4 aan het woord.

26 december 2022

Lees meer

Vlaams Welzijnsverbond sluit een partnerschap met Engage4

Marc Vanhumbeeck, stafmedewerker welzijnsgericht ondernemen bij het Vlaams Welzijnsverbond, vertelt in hun nieuwsbrief over het partnerschap met Engage4.

23 december 2022

Lees meer

"Samenwerken met een vzw is verrijkend voor de vzw, voor onze mensen en voor DEME als organisatie."

Najwa Abid, Head of Corporate Talent bij DEME Group, vertelt in ZigZag HR-Magazine hoe skills-based volunteering past in hun HR-beleid en 'learning journeys'.

6 december 2022

Lees meer

Maatschappelijk engagement als hefboom voor duurzame inzetbaarheid

Medewerkers stimuleren om via het bedrijf een maatschappelijk engagement op te nemen, komt ten goede aan alle partijen: de maatschappij, de medewerker zelf en de organisatie. Of hoe maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaam HR elkaar vinden.

15 september 2022

Lees meer

Waarmee rekening houden in je employee skills-based volunteering programma? 6 vuistregels

Mieke van Engage4 geeft zes vuistregels mee om in een samenwerking tussen bedrijven en non-profit organisaties een maatschappelijke meerwaarde te creëren en tegelijk de professionele ontwikkeling van de betrokkenen te bevorderen.

25 mei 2021

Lees meer

Employee volunteering en duurzame HR

Eén van de 3 invalshoeken van duurzame HR is “HR for community sustainability”. Hier luidt de vraag: hoe kan HR bijdragen tot duurzaamheid in de bredere omgeving en dus niet alleen in het eigen bedrijf? Daarvoor kan medewerkersvrijwilligerswerk (employee volunteering) zeer interessant zijn. Twee Gentse professoren aan het woord.

17 mei 2021

Lees meer

De warmste werking -samenwerking Koning Boudewijnstichting

De Warmste Week groeit door als de grootste solidariteitsbeweging in Vlaanderen. In 2020 zelfs nóg meer dan anders. Ook wij sloegen de handen ineen. Want de warmste week focust net op waar jij het verschil kan maken door je eigen inzet. En laat dat nu net onze expertise zijn.

30 oktober 2020

Lees meer

Non-profit sector sterk in employee engagement

Employee engagement bij bedrijven en non-profits werd beloond tijdens de Employee Engagement Awards. Employee engagement in de non-profit sector werd in de kijker gezet.

30 september 2020

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x