Kennis delen tussen sectoren

17 december 2021

Enkele passages uit het interview met Mieke van Engage4 uit het artikel "Laten we de spreekwoordelijke muren tussen bedrijven en sociale organisaties slopen"

"Bedrijven en sociale organisaties maken allebei onderdeel uit van de maatschappij waarin we leven. En ieder heeft daar zijn verantwoordelijkheid in te nemen. Het lijken soms twee aparte werelden. Die spreekwoordelijke muren ertussen zijn er vaak, laat ons starten met daar wat extra deuren tussen te zetten, dat is in het voordeel van alle partijen. Er ligt veel rijkdom in verscheidenheid."

"Bedrijven zijn zich niet enkel meer bewust van de maatschappelijke uitdagingen die voor ons liggen maar ook van de rol die ze moeten opnemen. Zij kunnen strategisch een enorm verschil maken. Naast financieel kapitaal beschikt een bedrijf over veel menselijk kapitaal. Als je dat kan inzetten om een positieve impact te creëren, dan fungeert dat als een stevige hefboom."

"Ik constateer dat veel bedrijven vandaag nog te vaak een ‘quick win’ najagen, en zich onvoldoende voorbereiden voor het zinvol en impactvol inzetten van hun medewerkers in de sociale organisaties. Ik zie projecten waarbij vragen kunnen gesteld worden of die nu echt wel een meerwaarde betekenen voor de sociale organisatie, en zelfs voor het bedrijf. Waar zeker meer in zit met een goede voorbereiding van beide partijen. Zonder goede voorbereiding kan zelfs het gevaar bestaan dat stereotypen versterkt worden, wat net niet de bedoeling is.
Ik ben van mening dat als een bedrijf echt een maatschappelijke impact wilt maken, ze dit -net als bij elk ander project in hun werking- professioneel moeten aanpakken en een minimale investering en tijdsbesteding moeten voorzien voor een goede voorbereiding en uitvoering. Het is hier dat Engage4 als intermediaire partner een rol speelt, en zowel bedrijven als sociale organisaties ondersteunt. Het op elkaar afstemmen, onderzoeken van behoeftes en elkaars referentiekaders leren kennen vergt tijd, maar levert succesverhalen op."

"In de samenwerking van bedrijven met sociale organisaties, zorg ik dat het voor beide partijen meer is dan louter een transactionele relatie -waar de ene partij de schenker is en de andere de begunstigde. Bij Engage4 verlaten we het gever-ontvanger principe om het wederzijds leren te benadrukken. In dergelijke gelijkwaardige samenwerkingstrajecten zie je dat iedereen leert: het verandert de mindset en de houding van alle betrokkenen op een krachtige en positieve manier, we spreken van transformatief leren. Bedrijfsmedewerkers maken kennis met maatschappelijke uitdagingen op een andere manier en krijgen inzichten die ze niet meer vergeten."

De term bedrijfsvrijwilligers wringt toch met de definitie van de vrijwilligerswet?
"Ja, de term zorgt voor verwarring want spreken over ‘vrijwilligen’ in de werkcontext is vreemd. Vrijwilligerswerk heeft de connotatie van niet betaald te zijn, altruïstisch, vanuit de eigen wilsautonomie… wat enigszins wringt met hoe een bedrijf er strategisch mee omgaat. Zij maken de koppeling tussen engagement en bijleren. In het Engels spreekt men over ‘Community Engagement’ of ‘Corporate Citizenship’, als we daar een mooie Nederlandse term voor kunnen vinden, zou het beter zijn. Nu wordt alles onder het hoedje van het vrijwilligerswerk gestoken en dat is niet correct. Het doel van bedrijven is niet om vrijwilligerswerk aan te bieden, wel om hun medewerkers te laten delen waar ze goed in zijn, en zo een maatschappelijke impact te hebben."

"Niet alle sociale organisaties zijn klaar voor dit soort samenwerking, en niet alle projecten zijn hiervoor geschikt. Er is niets mis mee om ook nee te zeggen tegen bepaalde vragen vanuit bedrijven."

"Ik raad aan te starten met een kleiner, afgebakend project. Een positieve ervaring kan dan tot meer leiden."

Het volledige interview met Mieke in het magazine "SOS Vrijwilliger" van het Vlaams steunpunt vrijwilligerswerk, kan je opvragen bij Eva Hambach. Een passage hieruit vind je in deze pdf.

Kennis delen tussen sectoren

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x